ITC-HTU by htu.edu.vn

Tiết kiệm, chống lãng phí

Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Trường.

 

Để sử dụng điện, nước, điện thoại có hiệu quả, tiết kiệm và tránh lãng phí, Ban Giám hiệu yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị kiểm tra, nhắc nhở và vận động CB-VC, sinh viên trong đơn vị tuân thủ các qui định sau đây:

1. Hạn chế tối đa việc sử dụng máy điều hòa nhiệt độ ở văn phòng làm việc, chỉ sử dụng khi thực sự cần thiết và nên để ở chế độ làm mát từ 25oC trở lên. Khi muốn lắp đặt mới máy điều hòa nhiệt độ, đơn vị phải có Tờ trình xin Ban Giám hiệu.phê duyệt cho phép mới được thực hiện.

2. Chỉ mở đèn, quạt và các thiết bị điện khi cần thiết sử dụng, lúc ra khỏi phòng học, phòng làm việc yêu cầu phải tắt hết đèn, quạt, máy vi tính (kể cả màn hình) và các thiết bị không còn sử dụng; hạn chế sử dụng ổn áp khi thực sự không cần thiết.

3. Luân phiên giảm 50% đèn chiếu sáng hành lang tại những vị trí thích hợp (không ảnh hưởng nhiều đến công tác bảo vệ của đơn vị), kiểm tra và rà soát các đèn chiếu sáng công cộng để tiết giảm ở những nơi thừa sáng hoặc điều chuyển đến những nơi thiếu sáng.

4. Khi mua sắm các thiết bị điện cần lựa chọn các thiết bị tiết kiệm điện, khi sửa chữa hoặc thay thế đèn chiếu sáng., phải đáp ứng yêu cầu:

- Sử dụng bóng đèn compact loại 2U, 3U có công suất từ 9W đến 18W thay cho các loại bóng đèn sợi đốt.

- Sử dụng bóng đèn huỳnh quang tuýp gầy loại T8 (bóng 1,2m: 32-36W, bóng 0,6m: 18W) thay thế cho loại T10 (40W và 20W).

- Sử dụng chấn lưu (Transfor) sắt từ có tổn hao thấp hoặc chấn lưu điện tử thay thế cho loại chấn lưu sắt từ thế hệ cũ (giảm từ 10-20% do tổn hao trên chấn lưu).

5. Chỉ sử dụng điện thoại bàn để liên lạc cho mục đích công; khuyến khích sử dụng điện thoại nội bộ để liên lạc với các đơn vị, cá nhân trong giờ làm việc, sử dụng dụng dịch vụ VoIP (177, 171...) để gọi đường dài trong nước và quốc tế để tiết kiệm chi phí sử dụng.

6. Khóa chặt các vòi nước sau khi sử dụng, thường xuyên kiểm tra, sửa chữa van, vòi, đường ống nước... trong phạm vi đơn vị quản lý; kịp thời thông báo cho phòng chức năng để sửa chữa những hư hỏng trên đường ống nước ngoài phạm vi của đơn vị.

7. Khi thiết kế lắp mới hoặc sửa chữa, cải tạo hệ thống điện, chiếu sáng, cấp nước cần lưu ý phải có thuyết minh đầy đủ về sự hợp lý, tính hiệu quả và tiết kiệm. Ban Giám hiệu sẽ không phê duyệt các phương án lắp đặt mới hệ thống điện, nước chưa hợp lý và không tiết kiệm.

Thủ trưởng các đơn vị trong Trường có trách nhiệm phổ biến nội dung thông báo này đến toàn thể cán bộ - viên chức và sinh viên trong đơn vị biết để thực hiện.

Phòng Công tác chính trị và Phòng Công tác sinh viên có trách nhiệm tổ chức tuyên truyền, vận động ý thức tiết kiệm trong cán bộ - viên chức và sinh viên.

 

Phòng Quản trị-Thiết bị có trách nhiệm kiểm tra, nhắc nhỡ và định kỳ báo cáo cho Ban Giám hiệu để có biện pháp chấn chỉnh kịp thời./

Lượt xem: 1174