ITC-HTU by htu.edu.vn

Tiến tới Lể kỹ niệm 10 năm thành lập Trường

Chuyên mục: Tin tức

Để tiến tới chào mừng Lể kỹ niệm 10 năm thành lập Trường (2007 - 2017), Phòng Quản Trị phải gấp rút hoàn thành rất nhiều công việc để đảm bảo tốt cơ sở vật chất, an ninh trật tự trong thời gian diễn ra lể kỹ niệm... Trong không khí vui tươi Phòng Quản Trị đã chụp một số hình ảnh của tất cả CBCNVC để làm kỹ yếu hồ sơ của trường.

 

 

 

Toàn thể CBCNVC Phòng Quản Trị.

 

                                                                                                                         Lê Dung

Lượt xem: 1141