Chức năng, Nhiệm vụ

Chuyên mục: Chức năng, Nhiệm vụ Được đăng: Thứ tư, 26 Tháng 11 2014 Viết bởi Nguyễn Thị Hiền

I. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

1. Chức năng

1.1. Tham mưu với Hiệu trưởng về:

- Kế hoạch mua sắm, sữa chữa, nâng cấp  cơ sở vật chất, trang thiết bị của nhà trường trên cơ sở tình hình thực tế và đề xuất của các đơn vị;

 - Xây dựng quy trình mua sắm, sữa chữa, nâng cấp, trang bị, quản lí và sử dụng cơ sở vật chất, trang thiết bị.

1.2. Giúp việc và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng

- Quản lý đất đai, nhà cửa, tài sản, các công trình nổi, chìm, điện, nước, hộ khẩu;

- Điều hành việc sử dụng các thiết bị, nơi làm việc, lớp học và các loại tài sản;

- Xây dựng, cải tạo, sửa chữa nhỏ về cơ sở vật chất;

- Cùng với các khoa, phòng chức năng thực hiện việc mua sắm, cấp phát các trang thiết bị phục vụ dạy, học và làm việc theo đúng quy trình, quy định;

- Triển khai thực hiện công tác an ninh - quốc phòng, trật tự - trị an và phòng chống bão lụt, phòng chống cháy, nổ.

2. Nhiệm vụ

2.1. Xây dựng kế hoạch sử dụng, sửa chữa các công trình đã được xây dựng; bố trí nơi làm việc, lớp học, giảng đường.

2.2. Công tác quản lí

- Thực hiện việc quản lý đất đai theo quy hoạch xây dựng nhà theo thiết kế đã được duyệt. Quản lý bảo dưỡng, tu sửa nhà cửa, đường sá, sân bãi, các công trình nổi và chìm dưới mặt đất. Xây dựng nội quy, quy chế về sử dụng, bảo quản nhà cửa, trang thiết bị, các công trình và các loại tài sản của nhà trường;

- Quản lý mạng lưới điện trong toàn trường; kiểm tra, phát hiện hư hỏng, xây dựng kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa. Đảm bảo cung cấp đủ điện (trường hợp mất điện lưới thì dùng máy phát điện);

- Quản lý mạng cấp, thoát nước toàn trường; kiểm tra, phát hiện hư hỏng và lập kế hoạch sửa chữa. Đảm bảo đủ nước phục vụ các hoạt động cho cán bộ, giáo viên và HSSV;

- Xây dựng các nội quy, quy chế sử dụng điện, nước; cũng như xử lý những trường hợp vi phạm. Cùng với Phòng KHTC tận thu tiền điện, nước chống lãng phí;

- Cắt, nhập hộ khẩu cho toàn thể cán bộ, giáo viên, phối hợp chặt chẽ với công an trong việc quản lý hộ khầu; giải quyết tạm trú, tạm vắng và các việc có liên quan;

- Điều hành và bố trí lớp học, giảng đường theo phương án của phòng đào tạo đã được Hiệu trưởng duyệt;

- Điều phối các thiết bị, tài sản giữa các đơn vị (nếu có đề nghị);

- Xây dựng, cải tạo, sửa chữa nhỏ về cơ sở vật chất; kiểm tra, giám sát trong quá trình xây dựng cải tạo, sửa chữa. Nghiệm thu đúng quy định theo hợp đồng đã ký;

- Cùng với các đơn vị hữu quan lập kế hoạch mua sắm, phân phối, quản lý và sửa chữa các trang thiết bị, phương tiện phục vụ cho đào tạo và sinh hoạt. Tổ chức kiểm kê định kỳ hằng năm và thanh lý những tài sản hư hỏng không còn khả năng sử dụng. Kiểm kê, đánh giá, phân loại chất lượng tài sản, quản lý và theo dõi hiệu quả sử dụng các loại thiết bị trong toàn trường;

- Công tác quản lý nội trú: Điều chuyển, bố trí sắp xếp chỗ ở nội trú cho HSSV, bảo đảm an ninh- trật tự; vệ sinh môi trường khu vực nội trú của HSSV và CBGV, thu- nộp phí nội trú của HSSV theo quy định.

Quản lí toàn diện cán bộ, viên chức trong đơn vị; cho phép cán bộ, viên chức nghỉ vì việc riêng không quá 02 ngày.

Ngoài những nhiệm vụ trên có thể thực hiện thêm một số nhiệm vụ do Hiệu trưởng giao theo quy định của pháp luật.

Thực hiện theo nguyên tắc về quản lí: “Mỗi việc phải có một tổ chức, một ng­ười chịu trách nhiệm”.

Tổng số CBNV: 17, được lập thành  4 tổ công tác:

1. Tổ công tác quản lý tài sản, các trang thiết bị: đ/c Thuận  phụ trách gồm có: đ/c Tầm Chương, đ/c Lục, đ/c Thìn, đ/c  Hồng,

2. Tổ công tác Quốc phòng, An ninh, Phòng chống cháy nổ: đ/c Thuận phụ trách đ/c Huyền, đ/c Sơn, đ/c Thắng, đ/c Cảnh, đ/c Huyền, đ/c Xuân, đ/c Long, đ/c Giáo.      

3. Tổ công tác nội trú, KTX HSSV:  đ/c Chương phụ trách gồm có: đ/c Trần Đức Châu, đ/c Sơn. 

4. Tổ công tác quản lý điện- n­ước: đ/c Liêm làm tổ trưởng  gồm có: đ/c Châu, đ/c Quang.

Lượt xem: 2219