Quy định về quản lý, sử dụng tài sản công và điện, nước tại công sở

Chuyên mục: Văn bản, Biểu mẫu Được đăng: Thứ ba, 02 Tháng 12 2014 Viết bởi Nguyễn Thị Hiền

Quy định về quản lý, sử dụng tài sản công và điện, nước tại công sở

Để quản lý, sử dụng có hiệu quả tài sản công và sử dụng điện, nước tiết kiệm. Hiệu trưởng yêu cầu CB-NV thực hiện nghiêm túc các quy định sau:

 

Lượt xem: 2934