Phân công nhiệm vụ

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ
TT HỌ TÊN CHỨC VỤ NHIỆM VỤ ĐƯỢC GIAO  
I Lãnh đạo phòng
  1.  
Đinh Văn Nam Trưởng phòng - Xây dựng chương trình, kế hoạch công tác của đơn vị, tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát và đánh giá.
- Xây dựng và triển khai chiến lược phát triển đơn vị ngắn hạn và dài hạn.
- Xử lý công văn đi - đến thuộc đơn vị;
- Phụ trách tổ Quản lý tài sản, tổ Nội trú;
- Chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về công việc của phòng.
 
  1.  
Thái Đình Hưng P.Trưởng
phòng
- Phụ trách công tác: Bảo vệ-An ninh-Quốc phòng, phòng chống chảy- nổ, phòng chống thiên tai, cứu nan;
- Quản lý hộ khẩu cho toàn thể cán bộ, giảng viên nội trú;
- Phụ trách tổ Y tế - Môi trường;
- Ph trách trang website, bản tin của đơn vị;
- Thực hiện các nhiệm vụ đột xuất khi trưởng phòng phân công.
 
II Tổ Quản lý tài sản   - Quản lý tài sản trên phạm vi toàn trường;
- Quản lý hệ thống điện, nước trong toàn trường; kiểm tra, giám sát, phát hiện hư hỏng, xây dựng kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa, đảm bảo cung cấp đủ điện, nước phục - - Phục vụ nhu cầu sinh hoạt cho cán bộ, giảng viên và HSSV toàn trường;
- Xây dựng, cải tạo, sửa chữa nhỏ về cơ sở vật chất;
- Phối hợp Phòng KH-TC và các đơn vị trong trường kiểm kê tài sản theo quy đinh;
- Quản lý các thiết bị, lắp đặt, kiểm tra và khắc phục hư hỏng về cơ sở vật chất (tu sữa nhỏ) để phục vụ: dạy- học, làm việc và các sinh hoạt toàn trường;
- Thực hiện chế độ báo cáo đầy đủ hàng tháng cho phòng về công tác của tổ;
- Chủ động cắt cỏ đảm bảo mỹ quan khu vực đường 35
 
  1.  
Nguyễn Ngọc Liêm Tổ trưởng - Điều hành tổ thực hiện các nhiệm vụ được giao;
- Xử lý các sự cố kỹ thuật, điện, nước trong quá trình sử dụng;
- Chỉ đạo, điều động tổ cắt cỏ đường 35 đảm bảo mỹ quan
- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được lãnh đạo phòng giao.
 
4 Lê Hồng Quang Nhân viên - Quản hệ thống trang thiết bị điện, nước, thiết bị dạy học khu giảng đường, nhà 15 tầng cơ sở Cẩm Vịnh;
- Quản lý tài sản cơ sở vật chất các trang thiết bị toàn trường, kiểm kê tài sản, lập số theo dõi tài sản;
- Phụ trách kỹ thuật trang thiết bị điện, âm thanh ánh sáng, máy chiếu… CS Cẩm Vịnh.
 
5 Lê Văn Dung Nhân viên  
6 Nguyễn Lương Bằng Nhân viên - Quản hệ thống trang thiết bị điện, nước, khu ký túc xá - cơ sở Cẩm Vịnh; 
- Thu tiền điện, nước khu ký túc xá sinh viên và các dịch vụ hoạt động trong các cơ sở của trường;
- Quản lý điện nước cơ sở Đại Nài, cơ sở Nghi Xuân và cơ sở Thạch Quý.
 
7 Lê Thanh Châu Nhân viên  IIITổ Quản lý Nội trú
  - Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch, phương án bố trí phòng ở cho SV, đăng ký tạm trú đảm bảo khoa học, thuận lợi và văn minh;
- Thực hiện quản lý toàn diện, điều hành, phục vụ nhu cầu ở, sinh hoạt, an ninh trật tự, học tập và rèn luyện của SV nội trú; tổ chức, quản lý hoạt động dịch vụ phục vụ tại chỗ trong KNT;
- Quản lý SV thực hiện Nội quy nội trú; bảo đảm an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường; xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh trong KNT;
- Kết hợp với công an địa phương và các đơn vị chức năng trong trường để thực hiện có hiệu quả các biện pháp bảo vệ an ninh chính trị , trật tự an toàn các khu nội trú, bảo vệ tài sản và tính mạng của Sv nội trú; tổ chức trực nội trú 24/24h/ngày;
- Quản lý và sử dụng có hiệu quả lao động, cơ sở vật chất và tài sản được nhà trường giao;
- Thực hiện đúng các mức thu, chi tài chính theo qui định; công khai mức thu, công khai các số công tơ điện, nước hàng tháng của từng phòng ở nội trú;
- Đảm bảo công tác vệ sinh môi trường trong khu vực nội trú.
 
8 Bùi Văn Sơn Tổ trưởng - Điều hành tổ thực hiện các nhiệm vụ được giao;
- Tham gia biên tập trang website của đơn vị;
- Tham gia quản lý, theo dõi sử dụng cơ sở vật chất của Nhà trường tại khu cách ly (KTX B1, B2).
- Thực hiện chế độ báo cáo đầy đủ hàng tháng cho phòng về công tác của tổ.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được lãnh đạo phòng giao
 
9 Phan Thế An Nhân viên - Quản lý cơ sở vật chất, nền nếp sinh hoạt vệ sinh môi trường khu nhà A3 khu nội trú sinh viên.
- Lập sổ sách thu các loại phí theo quy định.
- Giám sát việc đi, đến của LHS Lào, theo giỏi để trình báo tạm trú, tạm vắng báo lại cho Tổ trưởng để theo dõi, xử lý theo quy định.
- Sắp xếp chỗ ở, lập danh sách người ở khi có LHS được giới thiệu đến KTX.
- Chịu trách nhiệm về công tác vệ sinh môi trường nhà A3 và ngoại cảnh trước nhà A3
 
10 Nguyễn Thu Hằng Nhân viên -.Quản lý cơ sở vật chất, nền nếp sinh hoạt vệ sinh môi trường khu nhà A2 khu nội trú sinh viên
- Lập sổ sách thu các loại phí theo quy định.
- Giám sát việc đi, đến của LHS Lào, tập hợp hộ chiếu để trình báo tạm trú, tạm vắng và nộp lại cho Tổ trưởng để theo dõi, xử lý theo quy định.
- Sắp xếp chỗ ở, lập danh sách người ở khi có LHS được giới thiệu đến KTX.
- Chịu trách nhiệm về công tác vệ sinh môi trường nhà A2 và ngoại cảnh trước nhà A2
 
11 Nguyễn Thị A.Hồng Nhân viên - Chịu trách nhiệm bảo đảm vệ sinh sạch sẽ khu vực KTX nhà A1 và thực hiện các công việc khác do Phòng Quản trị hoặc Tổ trưởng QLNT điều động.  
12 Nguyễn Thị Hà Nhân viên - Quản lý cơ sở vật chất, nền nếp sinh hoạt vệ sinh môi trường khu nhà B3 khu nội trú sinh viên
- Lập sổ sách thu các loại phí theo quy định.
- Giám sát việc đi, đến của LHS Lào, tập hợp hộ chiếu để trình báo tạm trú, tạm vắng và nộp lại cho Tổ trưởng để theo dõi, xử lý theo quy định.
- Sắp xếp chỗ ở, lập danh sách người ở khi có LHS được giới thiệu đến KTX.
 
13 Nguyễn Văn Tỵ Nhân viên - Chịu trách nhiệm bảo vệ an toàn tài sản công; tài sản, tính mạng HSSV và Cán bộ, nhân viên khu nội trú trong thời gian ca trực được phân công theo lịch.
- Giữ gìn an ninh – trật tự, phòng chống cháy, nổ. Kịp thời can thiệp, xử lý đạt hiệu quả cao các vụ việc xẩy ra tại khu nội trú trong ca trực đã được phân công.
- Thực hiện công việc đột xuất do Tổ trưởng, lãnh đạo phòng điều động phân công.
 
14 Trần Đình Cường Nhân viên - Chịu trách nhiệm bảo vệ an toàn tài sản công; tài sản, tính mạng HSSV và Cán bộ, nhân viên khu nội trú trong thời gian ca trực được phân công theo lịch.
- Giữ gìn an ninh – trật tự, phòng chống cháy, nổ. Kịp thời can thiệp, xử lý đạt hiệu quả cao các vụ việc xẩy ra tại khu nội trú trong ca trực đã được phân công.
- Thực hiện công việc đột xuất do Tổ trưởng, lãnh đạo phòng điều động phân công.
 
15 Nguyễn Duy Nam Nhân viên - Chịu trách nhiệm bảo vệ an toàn tài sản công; tài sản, tính mạng HSSV và Cán bộ, nhân viên khu nội trú trong thời gian ca trực được phân công theo lịch.
- Giữ gìn an ninh – trật tự, phòng chống cháy, nổ. Kịp thời can thiệp, xử lý đạt hiệu quả cao các vụ việc xẩy ra tại khu nội trú trong ca trực đã được phân công.
- Thực hiện công việc đột xuất do Tổ trưởng, lãnh đạo phòng điều động phân công.
 
IV Tổ Bảo vệ   - Thực hiện các nhiệm vụ: Bảo vệ an toàn tài sản, giữ vững an ninh, trật tự các cơ sở của trường;
- Xử lý các vi phạm về: tài sản, mất trật tự- an ninh tại các cơ sở của trường;
- Chủ động cắt cỏ đảm bảo mỹ quan khu vực đường 70
- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được lãnh đạo phòng giao.
 
16 Nguyễn Văn Huyền Tổ trưởng - Điều hành tổ thực hiện các nhiệm vụ được giao;
- Trực và phân công thực bảo vệ;
- Chỉ đạo, điều động tổ cắt cỏ đường 70 đảm bảo mỹ quan;
- Thực hiện chế độ báo cáo đầy đủ hàng tháng cho phòng về công tác của tổ.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được lãnh đạo phòng giao.
 
17 Nguyễn Trần Chung Bảo vệ
Cơ sở
Cẩm Vịnh
- Thực hiện các nhiệm vụ: Bảo vệ tài sản, giữ vững an ninh, trật tự, phòng chống cháy nổ CS Cẩm Vịnh trong ca trực;
- Xử lý các vi phạm về: tài sản, mất trật tự- an ninh tại cơ sở Cẩm Vịnh;
- Phổi hợp tốt với các thành viên của tổ trong ca trực 24/24 khi có sự cố về an ninh cần sự hổ trợ;
- Thực hiện công việc đột xuất do Tổ trưởng, lãnh đạo phòng điều động phân công.
 
18 Nguyễn Quang Duẩn  
19 Nguyễn Phi Long  
20 Nguyễn Khc Triển  
21 Phan Văn Mão Bảo vệ Nghi Xuân - Thực hiện các nhiệm vụ: Bảo vệ tài sản, giữ vững an ninh, trật tự, phòng chống cháy nổ tại - cơ sở Nghi Xuân;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được lãnh đạo phòng giao.
 
22 Đặng Thị Dung  
V Tổ y tế - Môi trường   - Xây dựng kế hoạch chỉ đạo thực hiện công tác dự phòng, phòng bệnh theo mùa, đề xuất các biện pháp cụ thể để đảm bảo sức khoẻ cho CBGV và HSSV toàn trường;
- Tổ chức thực hiện tuyên truyền, phòng dịch bệnh và kế hoạch hoá gia đình; vệ sinh an toàn thực thực phẩm bếp ăn tập thể; đề xuất các biện pháp cụ thể để đảm bảo sức khoẻ cho CBGV và HSSV toàn trường;
- Trực khám chữa bệnh, chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho cán bộ, giảng viên HSSV, tổ chức chuyển bệnh nhân lên tuyến trên khi cần thiết;
- Phối hợp với các đơn vị chức năng hợp đồng với các đơn vị Y tế đủ điều kiện tổ chức khám sức khoẻ định kì và khi mới nhập trường, lập và quản lý hồ sơ sức khoẻ cho HSSV;
- Phối hợp với các đơn vị liên quan tuyên truyền, vận động HSSV tham gia bảo hiểm, cấp phát thẻ BHYT cho HSSV;
- Quy hoạch cảnh quan môi trường; xây dựng kế hoạch thực hiện vệ sinh môi trường; xây dựng kế hoạch về nguồn nhân lực và kinh phí thực hiện hoạt động vệ sinh môi trường; kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện công tác vệ sinh môi trường, chăm sóc cây xanh, cây cảnh;
- Xây dựng kế hoạch chỉ đạo thực hiện công tác dự phòng, phòng bệnh theo mùa, đề xuất các biện pháp cụ thể để đảm bảo sức khoẻ cho CBGV và HSSV toàn trường;
- Xây dựng kế hoạch mua sắm, quản lý tài sản y tế, thuốc chữa bệnh;
- Thực hiện vệ sinh môi trường khu vực ngoại cảnh đã được phân công;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được lãnh đạo phòng giao.
 
23 Phan T.Thanh Hải Tổ trưởng - Điều hành tổ thực hiện các nhiệm vụ được giao;
- Trực tiếp liên hệ với các đơn vị ngoài trường khi có vấn đề liên quan đến sức khỏe của CBGV,HSSV toàn trường: khám sức khỏe, bảo hiểm và dịch bệnh
- Trực tiếp theo dõi các đơn vị, cá nhân thực hiện công tác vệ sinh môi trường, phân công khu vực làm vệ sinh, chăm sóc cây xanh, cây cảnh, hằng tháng đánh giá xếp loại việc thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị, cá nhân.
- Trực và thực hiện nhiệm vụ về công tác Y tế.
- Kiểm tra về việc thực hiện chất lượng vệ sinh ATTP ở bếp ăn tập thể (có biên bản kiểm tra ).
- Thực hiện các nhiệm vụ về Bảo hiểm cho HSSV (bảo hiểm y tế, các loại hình bảo hiểm khác).
- Trực tiếp giám sát, kiểm tra  nhóm vệ sinh môi trường làm việc đúng, đủ theo hợp đồng của nhà  trường và khi có điều động của Phòng Quản trị của Tổ Y tế - Môi trường, làm thủ tục thanh toán cho các hợp đồng khoán việc;
- Hàng tuần phân công, kiểm tra đánh giá khu vực làm ngoại cảnh bằng văn bản báo cho lãnh đạo phòng vào 17h ngày thứ sáu hàng tuần.
- Thực hiện chế độ báo cáo đầy đủ hàng tháng cho phòng về công tác của tổ.
 
24 Hồ Thị Hải Nhân viên - Trực và thực hiện nhiệm vụ về công tác Y tế hàng ngày;
- Kiểm tra về việc thực hiện chất lượng vệ VSATTP ở bếp ăn tập thể;
- Phụ trách công tác bảo hiểm y tế cho HSSV;

- Kiểm tra công tác vệ sinh môi trường khi được phân công.
 
25 Nguyễn Thị Hồng Vân Nhân viên - Trực và thực hiện nhiệm vụ về công tác Y tế hàng ngày;
- Kiểm tra về việc thực hiện chất lượng vệ VSATTP ở bếp ăn tập thể;
- Phụ trách công tác bảo hiểm y tế cho HSSV;
- Kiểm tra công tác vệ sinh môi trường khi được phân công.
 
26 Hồ Thị Phượng   - Kiểm tra, theo giỏi tình hình sâu bệnh cho cây xanh cây cảnh;
- Trực tiếp thực hiện nhiệm vụ cắt cỏ, quét dọn vệ sinh môi trường ngoại cảnh, chống hạn, xử lý hậu quả do khách quan gây ra, hướng dẫn HSSV các khoa lao động vệ sinh, chăm bón, cắt tỉa cây xanh, cây cảnh;
- Bảo quản, cho mượn, thu nhận dụng cụ lao động. đề xuất mua bổ sung, tu sửa dụng cụ lao động, máy móc hư hỏng;
-  Trực tiếp kiểm tra xử lý rác thải các hộ kinh doanh.
 
27 Nguyễn Thị Công   - Kiểm tra, theo giỏi tình hình sâu bệnh cho cây xanh cây cảnh;
- Trực tiếp thực hiện nhiệm vụ cắt cỏ, quét dọn vệ sinh môi trường ngoại cảnh, chống hạn, xử lý hậu quả do khách quan gây ra, hướng dẫn HSSV các khoa lao động vệ sinh, chăm bón, cắt tỉa cây xanh, cây cảnh;
- Bảo quản, cho mượn, thu nhận dụng cụ lao động. đề xuất mua bổ sung, tu sửa dụng cụ lao động, máy móc hư hỏng;
-  Trực tiếp kiểm tra xử lý rác thải hộ kinh doanh.
- Trực tiếp bảo quản tài sản, bố trí phòng học ở khu giảng đường khi CBGV,HSSV cần;
- Bố trí cây cảnh, cùng tổ vệ sinh làm vệ sinh trong, ngoài hội trường phục vụ cho các buổi lễ theo yêu cầu của Phòng Quản trị, Ban Giám hiệu cùng với đồng chí Hồ Thị Phượng,
- Trực tiếp thực hiện nhiệm vụ  quét dọn vệ sinh môi trường ngoại cảnh, chống hạn,  xử lý hậu quả do khách quan gây ra, hướng dẫn HSSV các khoa lao động vệ sinh, chăm bón, cắt tỉa cây xanh, cây cảnh cùng với Đ/c Hồ Thị Phượng
-  Trực tiếp kiểm tra xử lý rác thải hộ kinh doanh.
 
28 Nhóm làm vệ sinh - M.trường   - Vệ sinh các nhà học khu giảng đường và khu ký túc xá theo các nội dung đã ký trong hợp đồng và được phòng quản trị giao việc cụ thể trên bảng kiểm tra vệ sinh từng ngày và các công việc khác do phòng điều động.  
Thống kê
  • Đang truy cập19
  • Hôm nay3,187
  • Tháng hiện tại57,323
  • Tổng lượt truy cập1,161,740
Văn bản mới

2023-QT-TB

Thông báo một số quy định ở nội trú

Thời gian đăng: 08/09/2023

lượt xem: 1123 | lượt tải:97

2022-544-QĐ

Quyết định ban hành Quy chế công tác HSSV nội trú

Thời gian đăng: 07/09/2023

lượt xem: 1484 | lượt tải:100

2022-262-QĐ

Quyết định về việc ban hành các nội quy PCCC và CNCH

Thời gian đăng: 07/09/2023

lượt xem: 1507 | lượt tải:109

2022-260-QĐ

Quy định công tác bảo vệ cơ quan ở Trường Đại học Hà Tĩnh

Thời gian đăng: 07/09/2023

lượt xem: 1197 | lượt tải:101

201231-872-QD

QĐ ban hành Quy định về đạo đức trong Giảng dạy, NCKH của Trường ĐH Hà Tĩnh

Thời gian đăng: 24/09/2021

lượt xem: 2127 | lượt tải:295
Biểu mẫu mới
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
Gửi phản hồi